Kjell Magnusson                                              Maria Klarström

Instruktör Linedance                                      Instruktör Linedance och Yoga

 

                                     

Camilla Zettergren                                       Emma Hedberg

Instruktör Zumba Gold                                Instruktör Zumba Fitness

 

Banke Brattström

Instruktör Zumba Kids och Strong Nation 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,